middeling

 

 

 

Veel mensen weten niet dan je ook middeling kunt aanvragen bij de belastingdienst.

 

Middeling houdt in dat u over 3 jaar een verzoek tot mindering in kunt zenden.

 

Voorbeeld.

 

U ontvangt over een jaar uw gewone inkomen en het jaar daarop krijgt u een gouden handdruk of een extra inkomen die vrij hoog is en het jaar daarop zit u in de ww.

 

U kunt dan over die jaren een middeling aanvragen waardoor u de aanslag die u heeft gekregen in het jaar van uw gouden handdruk of extra inkomen kunt laten verminderen waardoor u dan minder belasting hoeft te betalen.

 

U kunt pas een middeling aanvragen als alle drie de jaren waarover u wilt middelen definitief zijn afgehandeld. 

Ook kunt u kiezen om de hoge aanslag die u ontvangen te middelen met 2 jaar vooruit of 2 jaar achteruit als  u in deze jaren minder inkomen heeft gehad.

 

Heeft u hierbij hulp nodig dan kan ik u hierbij helpen.

Hiervoor vraag ik dan een kleine bijdrage van € 25,=.