recht op wmo

 

Wat is de WMO?

 

Gemeenten moeten er voor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)2015.

De Wet maatschappelijke ondersteuning, of WMO, vervangt een aantal losse wetten zoals de Wet voorziening gehandicapten en de Welzijnswet en aspecten van de AWBZ zoals extramurale begeleiding.

De landelijke overheid heeft een aantal algemene regels opgesteld waaraan de gemeentes houvast hebben bij het maken van beleid. Deze richtlijnen beslaan alles van het bevorderen van sociale samenhang tot het formuleren van verslavingsbeleid.

De volgende drie zijn expliciet van belang voor de hulpverlening:

1. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
2. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;
3. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.

 

Een gemeente kan grotendeels zelf bepalen wat ze nodig acht om aan de opdrachten te voldoen.

Hieronder een aantal voorbeelden van soorten hulp die niet onder de AWBZ maar wel onder de WMO vallen.

De lijst is niet uitputtend en is ook niet in iedere gemeente hetzelfde:

Welke hulp kan ik vanuit de WMO krijgen?

 

Hulp bij het huishouden; dingen als opruimen en schoonmaken
Vervoer; regiovervoer voor mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen
Ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers; zodat die in staat worden gesteld de juiste hulp te bieden
Maaltijden; tafeltje dekje valt bijvoorbeeld onder de WMO
Sociaal cultureel werk; activiteiten in de buurt waar hulpvragers aan mee kunnen doen ondanks eventuele beperkingen of ziekte.
Aanpassingen in huis; bijzondere voorzieningen maar ook dingen als een rolstoel.

In en om uw huis kunnen lopen of bewegen
Praktische zaken goed regelen, bijvoorbeeld het bijhouden van dingen die met geld te maken hebben
voldoende sociale contacten
Reizen binnen uw woonplaats/regio
Een nuttige dagbesteding
Structuur in de dag of week

 

Heeft u een laag inkomen en wilt u weten of u in aanmerking kan komen voor een vergoeding vanuit de WMO dan kan ik u hierbij helpen.

 

Ik heb hiervoor een cursus gevolgd die mij in staat stelt om dit voor u te controleren.

U kunt hiervoor contact met mij opnemen.

Voor de beoordeling die ik voor u doe vraag ik wel een kleine bijdrage in de onkosten. U betaald mij hiervoor  € 20,= .

 

Wilt u  hulp bij het aanvragen van de WMO dat kan in overleg altijd.